Coaching
 
Mi a coaching? Miért hasznos a coaching?
  
Nyugat-Európában, Észak-Amerikában, és Ázsiában egyaránt kedvelt és sikeres - személyes - segítő, fejlesztő foglalkozás a coaching (ejtsd: kócsing), amely hasonlít a sportedző tevékenységéhez, onnan is az elnevezés. Ahogy a sportedző is személyre szólóan foglalkozik az egyes sportolókkal, vagy csapattagokkal, úgy a coach is ezt teszi. Mind az edző, mind a coach  alapvetően a személyes képességeket, erősségeket azonosítja és fejleszti, segítve a célok megfogalmazását, és a továbblendülést az elakadásokon, problémákon. Ugyanakkor, amint az edző, úgy a coach sem cselekszik a coaching során az általa segített, "edzett" személy helyett. Épp úgy, mint a sportban, ahol nagyon sokféle edzési megközelítést, módszert használnak, úgy a coachingban is sokféle irányzat, iskola, módszer létezik és működik. Az általunk alkalmazott - rendszerszemléletű - proaktív coaching egy integratív megközelítés. Abból indulunk ki, hogy minden szervezet és minden ember olyan egyedi, összetett rendszer, amely a legkülönfélébb, egymásra is reagáló belső és külső hatások erőterében működik.
 
A tudományos háttér és a tapasztalati tények (alapvetően a nagyszámú ügyfél visszajelzései) alapján megalapozottan lehet állítani, hogy van olyan rendszerszemlélet - a proaktív szemlélet - és arra építve vannak olyan coaching megközelítések, módszerek, amelyek a proaktív coaching során kitűzött célok tekintetében, az emberek nagy többségénél sikerre vezetnek. Az eredmények egyaránt megmutatkoznak a személyes erősségek, képességek fejlesztésében, a problémák megoldásában való elakadások megszüntetésében, a változásokhoz való sikeres alkalmazkodás (reziliencia), valamint a stressz- és kríziskezelésben való számottevő előrelépésben. A coachingot nálunk - jobb fordítás hiányában sokszor - életvezetési, illetve üzleti tanácsadásnak hívják.
 
A coaching nem tanácsadás
A magyar elnevezés azért nem túl szerencsés, mert  a coach a coaching során nem ad közvetlenül tanácsot, vagyis a szó hagyományos értelmében nem tanácsadó. Ráadásul az üzleti életben alkalmazott és/vagy a vezetők számára nyújtott business coaching, executive coaching sem életvezetési tanácsadás, (bár lehetnek ilyen elemei is). A közös elem mindegyik esetben maga az ember, hiszen mindenki saját tapasztalataiból tudja, hogy minden szervezet (legyen az család, munkaszervezet, egy sportegyesület vagy egy önkormányzat) működése döntően az emberi erőforrások minőségén, motiváltságán, elkötelezettségén múlik. Nem véletlen, hogy a coachingot először a vállalkozásoknál kezdték alkalmazni a vezetők, az egyes szervezeti egységek teljesítményének növelésére, és onnan terjedt el az élet többi területére. 
 
A coaching tehát nem terápia, bár pszichológusok is alkalmazzák, és a coaching során alkalmazott módszerek, illetőleg ezek alapjai is - részben - pszichológiai alapokon nyugszanak.  Azonban a coaching célja - és  a coach kompetenciája - nem a lelki betegségek, személyiség-, vagy magatartászavarok stb.  gyógyítása, hanem az egészséges, csak átmeneti nehézségekkel, problémákkal küzdő, vagy akár csak önmagukat egyes területeken fejleszteni kívánó  embereknek, szervezeteknek való segítségnyújtás. Ezért life, executive vagy business coachingra minden egészséges embernek és/vagy cégnek, szervezetnek szüksége lehet. Abban az esetben például, ha Ön adott feladatkörben, élethelyzetben, valamely fontos problémára hosszabb időn keresztül nem találja az igazán megfelelő, kielégítő megoldást.
 
A coaching folyamata

Proaktív coaching során a coaching, a mediáció és a mentoring legeredményesebb eszközeinek ötvözetét alkalmazzuk. Az említett eszközök speciális kombinációját alkalmazva - a célhoz és a rendelkezésre álló időkerethez igazodva - hatékonyan javítjuk a kapcsolat-, konfliktus- és probléma megoldási eredményességet. A coaching során nem próbáljuk felkutatni a problémákat előidéző - többnyire igen összetett és eltérően értelmezett - indítékokat, okokat, hanem a nem megfelelő gondolkozási-, döntési-, cselekvési folyamat felismerésére és megváltoztatására összpontosítunk.

A proaktív coaching folyamán a nehézségekre, problémákra - áttekinthető és egymáshoz illeszkedő - részegységekben keressük a megoldásokat:
  • probléma feltárás: személyes konzultáció (tesztekkel, gyakorlatokkal);
  • új életstratégia, életszemlélet, attitűd felépítése: az ügyfél által kívánt jövő (cél, eredmény) eléréséhez;
  • készségfejlesztés: a különböző problémák "elég jó" megoldásához; 
  • gyakorlás, visszacsatolás: a tesztidőszak ellenőrzése, az elért sikerek fel- és elismerése, a helyes viselkedésmintázatok elsajátítása.
  • 1. Probléma feltárás
A problémára és annak a környezetére koncentrálva feltárjuk a szervezet, illetőleg a személy belső normáit, viselkedési-, döntési mintáit. Az elemzés során azonosítjuk a legfőbb diszfunkcionális, nemkívánatos normákat, megoldási mintákat, döntési folyamatkat, amelyek a megfelelő működést akadályozzák. A probléma feltárás visszajelzéssel zárul.
  • 2. Új életstratégia, életszemlélet, attitűd felépítése
A kívánt eredmény eléréséhez, a probléma megoldásához vezető stratégia kialakításában egyenrangú félként vesz részt a segítséget kérő és a coach.
  • 3. Készségfejlesztés
A problémák további megoldásának elősegítésére, a harmadik modul alkalmával a résztvevő megismerkedhet új megoldási mintákkal, megoldási folyamatokkal. Cél, hogy ezek az ismeretek készség szintre emelkedve beépüljenek a mindennapokba. Ezáltal a döntések gyorsabbá, biztosabbá válnak, a konfliktusok csökkennek.
  • 4. Gyakorlás, visszacsatolás
A coaching tréning során a résztvevő tapasztalt vezető segítségével megtalált megoldásokat tesztelheti, valamint kiválasztja a legjobban működő megoldást. A coaching végére a módszer is elsajátítható.
 
A coaching folyamán a nem kielégítő működéshez vezető gondolkodási, cselekvési folyamatokat tárjuk fel, hogy segítsük az ügyfeleink valós szándékával megegyező változások előidézését. A coaching során tehát az adott szervezet-, személy illetőleg kapcsolat probléma megoldásának, választásainak diszfunkcionális működéséből eredő jelenbeli problémák megszüntetésére vállalkozunk. Ehhez a problémamegoldó gondolkodásban használt fogalmi keretek részleges újraépítésére van szükség a coach segítségével. Ezek kialakítása során a múlt elhagyása, a régi keretekből való kilépés hatása esetenként katartikus élményt, attitűdváltást okoz.
 
Próbálja ki most!
A coaching igencsak hasonlít azokra a jó dolgokra, amelyről ugyan olvasni is hasznos, de célszerűbb és hasznosabb a gyakorlatban kipróbálni! Ha pedig nemcsak saját fejlesztésére kívánja a coachingot használni, csatlakozzon képzéseinkhez! Ezekről bövebben a "Képzések" menüpont alatt, vagy a 06-70/314-1660-as mobilszámon tájékozódhat.
 
Mit tegyen, ha coachingon kíván részt venni?
Ha proaktív coaching szolgáltatásunkat óhajtja igénybe venni, mindenekelőtt meg kell ismerkednünk. Ezért kérjük: lépjen velünk kapcsolatba telefonon vagy emailen, de jelentkezhet online is. Rövid időn belül visszahívjuk, tájékoztatjuk a coaching menetéről és tájékoztatást nyújtunk minden ezzel kapcsolatos, Önt érdeklő kérdésről. Forduljon hozzánk bizalommal!
 
Időpont egyeztetés/érdeklődés:
mobilon: 06-30-442-7575;
e-mailben: kapcsolat@acoach.hu;

A coaching helyszíne:
Budapest I. kerület, Mészáros utca 10., IV. emelet 5. (kapucsengő: Coach képzés) Előzetes bejelentkezés szükséges!